06:14 ICT Thứ năm, 16/08/2018

Trang nhất » Tin Tức » Quy trình thi công

Hướng dẫn thi công vật liệu Carboncor Asphalt trên nền bê tông cứng

Hướng dẫn thi công vật liệu Carboncor Asphalt trên nền bê tông cứng

Ảnh thi công tại một số tỉnh thành

Ảnh thi công tại một số tỉnh thành

Sửa chữa vá ổ gà

Sửa chữa vá ổ gà

Với trường hợp chiều sâu ổ gà >4cm Bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại I nếu nền ổ gà là đá cấp phối. Bù vênh bằng vật liệu Carbon Asphalt nếu nền ổ gà là bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng.

Rải thủ công

Rải thủ công

B1: Kiểm tra bề mặt thi công B2: Kiểm tra dụng cụ, thiết bị (chạy thử), vật liệu (kiểm tra sự kết dính của vật liệu bằng tay, nhìn mầu vật liệu, và thử lèn chặt bằng các dụng cụ khác). B3: Vệ sinh sạch vật liệu rời ra khỏi phạm vi rải 5-10m. Đảm bảo khi lu thao tác không bị dính bẩn.

Các bước thi công sử dụng máy rải

Các bước thi công sử dụng máy rải

B1: Kiểm tra bề mặt thi công B2: Kiểm tra dụng cụ, thiết bị (chạy thử), vật liệu.

Dụng cụ thi công

Dụng cụ thi công

- Máy rải (nếu thi công bằng máy) - 1 máy lu 4T ( sử dụng hết công suất cho 1 ca phải dung 3 tổ công nhân). Thi công bằng máy cần 2 máy lu - 2 đầm tay

 

Giới thiệu

LÃNH ĐẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VƯƠNG QUỐCCAMPUCHIA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM

Lãnh Đạo BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM         Theo lời mời của Lãnh đạo Công ty CP Carbon Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Giao thông vận tải Campuchia dẫn đầu là Ngài Lim Sidenine – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải...

Đăng nhập thành viên