13:07 EDT Thứ bảy, 22/09/2018

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CARBON ASPHALT TRÊN NỀN BTXM

Thứ sáu - 14/07/2017 03:29
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CARBON ASPHALT TRÊN NỀN BTXM

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CARBON ASPHALT TRÊN NỀN BTXM

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CARBON ASPHALT TRÊN NỀN BTXM
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG CARBON ASPHALT TRÊN NỀN BTXM
 
A- DANH SÁCH CÔNG TRÌNH THI CÔNG CARBONCOR ASPHALT TẠI TỈNH NINH BÌNH (Thi công Carboncor Aspalt trên nền BTXM)
 1. Các công trình huyện Kim Sơn – Ninh Bình.
  1. Đường cổng huyện ủy huyện Kim Sơn
 • Địa điểm: TT Kim Sơn – Kim Sơn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 1050m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM cũ.
 • Ngày hoàn thành: 12/11/2013.
 • Ngày kiểm tra: 29/09/2016.
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.
 
 

Hình ảnh mới thi công xong 12/11/2013
 

Hình ảnh kiểm tra công trình ngày 29/09/2016
 
 
 1. Đường vào UBND  và sân UBND xã Kim Đông – Kim Sơn
 • Địa điểm: xã Kim Đông – Kim Sơn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 1000m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM
+Diện tích mặt sân UBND xã Kim Đông : 1000m2.
 • Ngày hoàn thành: 26/11/2014
 • Ngày kiểm tra: 29/09/2016
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.
 
 

Hình ảnh mới thi công xong 30/11/2014
 

Hình ảnh kiểm tra công trình ngày 29/09/2016
 
 
 
 
 1. Đường vào khu dân cư xóm 2 xã Kim Đông – Kim Sơn
 • Địa điểm: Xóm 2 xã Kim Đông – Kim Sơn.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 2800m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM
 • Ngày hoàn thành: 17/07/2015
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2016
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh mới thi công xong 20/07/2015
 
 
Hình ảnh kiểm tra công trình 30/09/2016
 
 1. Đường vào UBND xã Kim Trung – Kim Sơn
 • Địa điểm: Xã Kim Trung – Kim Sơn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công : 980m2.
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM.
 • Ngày hoàn thành: 30/08/2015.
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2015.
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh mới thi công xong ngày 31/08/2015

Hình ảnh kiểm tra công trình ngày 30/09/2016
II. Các công trình huyện Gia Viễn
          2.1 Công trình Thôn Hữu Hối xã Gia Tân
 • Địa điểm: Thôn Hữu Hối Gia Tân – Gia Viễn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 3350m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 3cm trên mặt đường BTXM.
 • Ngày hoàn thành: 23/11/2014.
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2016.
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh mới thi công xong ngày 23/11/2014

Hình ảnh kiểm tra công trình ngày 30/09/2016
         2.2 Công trình: Đường thôn Vân Ảnh – Gia Thắng – Gia Viễn.
 • Địa điểm: Thôn Vân Ảnh – Gia Thắng Gia Viễn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 4000m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM
 • Ngày hoàn thành: 12/01/2015
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2015
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh mới thi công xong ngày 12/01/2015

Hình ảnh kiểm tra công trình ngày 30/09/2016
       2.3 Công trình: Xóm 4 TT Me.
 • Địa điểm: Xóm 4 TT Me – Gia Viễn – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 1600m2.
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM.
 • Ngày hoàn thành: 20/07/2015.
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2016.
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh mới thi công xong 20/07/2015

Hình ảnh kiểm tra công trình 30/09/2016
III. Các công trình huyện Nho Quan
Công trình : Đường vào UBND xã Lạng Phong – Nho Quan
 • Địa điểm: Xã Lạng Phong – Nho Quan– Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 7407m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 1.5cm trên mặt đường BTXM.
 • Ngày hoàn thành: 18/01/2015.
 • Ngày kiểm tra: 29/09/2016.
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh kiểm tra công trình 20/01/2015
 
 
Hình ảnh kiểm tra công trình 29/09/2016
IV. Các công trình huyện Yên Khánh.
         4.1 Công trình sân trung tâm văn hóa thể thao huyện Yên Khánh
 • Địa điểm: TT Yên Ninh – Yên Khánh – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 1050m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM
 • Ngày hoàn thành: 06/10/2014
 • Ngày kiểm tra: 30/09/2016
 • Tình trạng mặt đường: Mặt sân ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh kiểm tra công trình 30/09/2016

Hình ảnh kiểm tra công trình 30/09/2016
      4.2 Công trình: Sân vận động xã Khánh Nhạc – Yên Khánh.
 • Địa điểm: Xã Khánh Nhạc – Yên Khánh – Ninh Bình.
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 1953m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên mặt đường BTXM
 • Ngày hoàn thành: 19/12/2015
 • Ngày kiểm tra: 30/12/2016
 • Tình trạng mặt đường: Mặt đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Ảnh kiểm tra sau khi thi công 30/12/2015

Ảnh kiểm tra công trình 30/12/2016
 
B- DANH SÁCH CÔNG TRÌNH THI CÔNG CARBONCOR ASPHALT TẠI  CÁC TỈNH THÀNH KHÁC (Thi công Carboncor Aspalt trên nền BTXM)
I. Thành phố Hà Nội:
CT:  Sân và đường vào UBND xã Đan Phượng:
 • Địa điểm: UBND huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 4192m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 3cm trên mặt đường BTXM
 • Ngày hoàn thành: 11/10/2013
 • Ngày kiểm tra: 8/11/2016
 • Tình trạng sân: Mặt đường, sân ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh thi công xong ngày 11/10/2013

Hình ảnh kiểm tra ngày 8/11/2016

Hình ảnh kiểm tra ngày 8/11/2016
II. Tỉnh Nam Định:
CT: Sân UBND huyện  ủy Trực Ninh
 • Địa điểm: UBND huyện ủy Trực Ninh, Thị trấn Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 5000m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên nền BTXM
 • Ngày hoàn thành: 17/11/2013
 • Ngày kiểm tra:
 • Tình trạng sân: Mặt đường, sân ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.
 

Hình ảnh thi công xong ngày 16/11/2013
 
 
 
 
III. Tỉnh Hà Tĩnh:
CT: Sân sát hạch lái xe xã Thạch Ngọc – Thạch Hà –Hà Tĩnh
 • Địa điểm: Sân sát hạch lái xe xã Thạch Ngọc – Thạch Hà –Hà Tĩnh
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 5000m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 2cm trên nền BTXM
 • Ngày hoàn thành: 28/04/2016
 • Ngày kiểm tra: 12/12/2016
 • Tình trạng sân: Sân ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác.

Hình ảnh thi công xong ngày 28/04/2016
 

Hình ảnh kiểm tra ngày 12/12/2016
IV. Tỉnh Cao Bằng:
CT: Vá Sửa chữa QL4A từ Km66  đến Km67 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
 • Địa điểm: Trạm cân, QL4A từ Km66  đến Km67 huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
 • Quy mô công trình:
+Diện tích thi công: 6000m2
+Kết cấu mặt đường: Chiều dầy thi công 3cm trên nền BTXM
 • Ngày hoàn thành: 20-08-2015
 • Ngày kiểm tra: 21-12-2016
 • Tình trạng sân: Đường ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác
 
 
 
 
 

Hình ảnh thi công xong ngày 20-08-2016

Hình ảnh kiểm tra 21-12-2016
Ngoài ra còn rất nhiều công trình trên toàn quốc sử dụng Carbon trên nền BTXM vẫn đảm bảo chất lượng khai thác đến thời điểm hiện tại
C. Kết luận
 • Các công trình thi công vật liệu Carboncor Asphalt trên nền BTXM trên toàn quốc nói chung và đặc biệt trong tỉnh Ninh Bình nói riêng thời gian vừa qua nhìn chung chất lượng ổn định, đảm bảo chất lượng khai thác của công trình.
 •     Bề mặt vật liệu Carboncor Asphalt ổn định, độ nhám tương đối đồng đều, càng lưu thông xe càng đẹp theo thời gian.
 •     Các cốt liệu hạt liên kết tốt với nhau và liên kết vững chắc với nền BTXM bên dưới.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách, sử dụng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LÃNH ĐẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VƯƠNG QUỐCCAMPUCHIA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM

Lãnh Đạo BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CP CARBON VIỆT NAM         Theo lời mời của Lãnh đạo Công ty CP Carbon Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Giao thông vận tải Campuchia dẫn đầu là Ngài Lim Sidenine – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải...

Đăng nhập thành viên