Giỏ hàng

Hội thảo sử dụng vật liệu Carboncor Asphalt để cải tạo nâng cấp mặt đường tại Bình Định

Hội thảo sử dụng vật liệu Carboncor Asphalt để cải tạo nâng cấp mặt đường, đặc biệt là mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trong những năm qua, vật liệu Carboncor Asphalt được đánh giá là một trong những giải pháp tối ưu, khả thi và phù hợp trong sửa chữa, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng tại Việt Nam. Nhằm tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về thiết kế, vật liệu, công nghệ thi công để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu kỹ thuật trong duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường BTXM tại tỉnh Bình Định.

Ngày 28/06/2019 vừa qua, Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Định, Hội cầu đường tỉnh Bình Định, Ban quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Carbon VN, đã tổ chức chương trình hội thảo sử dụng vật liệu Carboncor Asphalt để sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sau đây là clip hình ảnh tại hội nghị: