Giỏ hàng

Thảm Carboncor Asphalt đường nội bộ đại học quốc gia Hòa Lạc

I. Tổng quan công trình:

 Tên công trình: Đường nội bộ đại học quốc gia Hòa Lạc

 Địa điểm: Hòa Lạc, Hà Nội

 Diện tích khoảng: 240m2

 Ngày thi công: Từ ngày 14/8/2019 đến 14/8/2019   

 II. Hiện trạng công trình:

- Nền rải Carboncor Asphalt (viết tắt CA)  là nền Base độ chặt đảm bảo

- Khả năng thoát nước và độ dốc tốt

Hình ảnh tổng thể nền base

III. Thi công vật liệu CA

  1) Kiểm tra nền trước khi rải CA:  đảm bảo rải vật liệu Carboncor Asphalt

  2) Kiểm tra thiết bị thi công

  3) Kiểm tra vật liệu trước khi thi công

  4) Thi công CA 9,5:

 - Dùng chổi  và vòi xịt nước vệ sinh sạch sẽ  diện tích rải

 - Tưới nước đều bề mặt nền

 - Đặt thanh cữ định vị

 - Xếp bao và cắt bao đổ vật liệu

 - San gạt vật liệu

 - Tưới nước và lu lèn vật liệu:

 - Kiểm tra và sửa chữa sau lu lèn

 - Chạy  đầm bàn bảo dưỡng

  5) Một số hình ảnh thi công

Hình ảnh vệ sinh nền bằng chổi

 Hình ảnh tưới ẩm nền và xếp bao vật liệu

Hình ảnh bề mặt sau khi san gạt

Hình ảnh lu nèn vật liệu sau khi tưới nước

Hình ảnh sau khi lu lèn xong

Hình ảnh hoàn thiện

Hình ảnh hoàn thiện