Giỏ hàng

Công ty CP Carbon VN họp sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Từ ngày 06 đến hết ngày 19/7/2020, Công ty Cổ phần Carbon VN đã tổ chức thành công Họp sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 tại cả 03 miền Bắc - Trung - Nam. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Thành, Tổng giám đốc công ty CP Carbon VN chủ trì; cùng với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, Giám đốc kinh doanh cùng các cán bộ kinh doanh trên toàn hệ thống mạng lưới.

Cuộc họp đã tổng hợp, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống Carbon VN trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, toàn thể cán bộ nhân viên công ty CP Carbon VN vẫn luôn nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trình bày tại cuộc họp, ông Nguyễn Trung Thành, Tổng Giám đốc công ty CP Carbon VN cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Carbon VN đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị minh bạch trong toàn hệ thống Carbon VN; các lĩnh vực kinh doanh đều có sự phát triển tốt mang lại doanh thu hiệu quả và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Thành, Tổng giám đốc công ty CP Carbon VN, chủ trì cuộc họp kinh doanh 3 miền: Bắc - Trung - Nam

Toàn cảnh cuộc Họp Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Không chỉ khẳng định vị thế qua những con số kết quả ấn tượng, thương hiệu Carbon VN tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tường - Chủ tịch hội đồng quản trị, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của từng miền và toàn thể công ty CP Cabon VN. Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng quản trị cũng lưu ý những mặt đạt được, chưa đạt được và tồn tại hạn chế của từng mảng kinh doanh, và đưa ra các định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng kết thúc năm 2020.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Lãnh đạo các công ty thành viên của công ty CP Carbon VN cũng đã đóng góp các ý kiến tham luận để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Ban Lãnh đạo Carbon VN đề ra cho cả năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2021-2025.

Đoàn miền Bắc chụp ảnh lưu niệm tại con đường đẹp nhất đảo Cô Tô, thảm bê tông nhựa Carboncor Asphalt năm 2017