Giỏ hàng

Thị xã Hồng Lĩnh biểu dương 106 điển hình xây dựng đô thị văn minh

Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị biểu dương phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Trên địa bàn thị xã có 92 công trình được phê duyệt và đã triển khai.

Toàn thị xã đã chỉnh trang 67 tuyến đường giao thông trong khu dân với chiều dài 12,67km; 3 tuyến đường bê tông nội đồng, ngoài khu dân cư với chiều dài 1 km; xây dựng 48 tuyến cống thoát nước với chiều dài 12,5km; 50 tuyến đường điện chiếu sáng với chiều dài 9,9km.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo kết quả phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh năm 2019

Bên cạnh đó, thị xã đã xây dựng, cải tạo nâng cấp 5 nhà văn hóa, với tổng nguồn kinh phí thực hiện 73,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 36,4 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 36,7 tỷ đồng.

Lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị luôn được quan tâm. Theo đó, toàn thị xã có 10 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh đô thị.

Đến nay, toàn thị xã có 92,38% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên tổng số 10.607 hộ gia đình, có 46/52 thôn, tổ dân phố phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt 88,46%); 64/72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được chủ tịch UBND thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa (đạt 88,8%).

Năm 2020, thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục triển khai thực hiện 63 công trình chỉnh trang đô thị đã được duyệt như: Phấn đấu xây dựng 5,5 km đường giao thông; 9,4km cống thoát nước; phục hồi, nâng cấp 2,91 km mặt đường bằng bê tông nhựa Carboncor Asphalt; đẩy mạnh kêu gọi, huy động thêm các nguồn lực trong xã hội để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị nhất là các tuyến đường có lộ giới quy hoạch rộng từ 9m đến 15m.

Nhiều tuyến đường ở thị xã Hồng Lĩnh được thảm bê tông nhựa Carboncor Asphalt thân thiện môi trường, bề mặt bền đẹp

Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn...

Dịp này, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã biểu dương, khen thưởng 45 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh năm 2019.