Giỏ hàng

Quản lý an toàn và kiểm soát chất lượng

Carbon Việt Nam đóng góp cho xã hội bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh và tạo ra hiệu suất kinh doanh chất lượng và giá trị cho khách hàng bằng cách thiết lập và triển khai hệ thống quản lý chất lượng được tối ưu hóa bằng quy trình.

  1.  Chúng tôi tiến hành kinh doanh bằng cách tập trung vào khách hàng và tuân thủ ‘quy trình quản lý chất lượng của khách hàng’.
  2.  Chúng tôi quản lý chất lượng song song với tiến độ, chi phí và tối ưu các nguồn lực thông qua một cách tiếp cận và sự chuẩn hóa dựa trên quy trình.
  3.  Chúng tôi thúc đẩy cải thiện chất lượng để vươn tới sự hài lòng của cổ đông, khách hàng và đồng nghiệp
  4.  Chúng tôi nỗ lực duy trì lợi ích đôi bên, tạo ra giá trị và cải thiện năng lực với các đối tác.
  5.  Chúng tôi làm đúng việc theo đúng cách trên cơ sở quản lý đạo đức, tiêu chuẩn chất lượng của Carbon Việt Nam qua các dự án

Carbon Việt Nam đóng góp cho xã hội bằng cách không ngừng cải thiện chất lượng kinh doanh và tạo ra hiệu suất kinh doanh chất lượng và giá trị cho khách hàng bằng cách thiết lập và triển khai hệ thống quản lý chất lượng được tối ưu hóa bằng quy trình.