Giỏ hàng

Trao tặng tỉnh Quảng Trị 50 tấn bê tông nhựa Carboncor Asphalt nhằm sửa chữa đường giao thông bị hư hỏng sau lũ