Giỏ hàng

Giới thiệu chung

Nguồn gốc công nghệ

Bê tông nhựa Carboncor Asphalt (CA) được sản xuất độc quyền bởi Công ty Cổ phần Carbon Việt Nam theo Li Xăng - EU. Công nghệ thi công lớp áo đường ô tô bằng vật liệu Carboncor Asphalt đã được ứng dụng trên thế giới từ năm 1999 tới nay, tại Việt Nam, công nghệ đã được ứng dụng trên toàn quốc từ năm 2008.

Hiệu quả kinh tế xã hội