Giỏ hàng

Trang chủ

Vật liệu Carboncor Asphalt (CA) được sản xuất độc quyền bởi công ty Cp Carbon Việt Nam theo Li Xăng - EU. Công nghệ thi công lớp áo đường ô tô bằng vật liệu Bê Tông Nhựa Carboncor Asphalt đã được ứng dụng trên thế giới từ năm 1999, tới nay tại Việt Nam, công nghệ đã được ứng dụng trên toàn quốc từ năm 2008.