Giỏ hàng

Hải Phòng đầu tư 31 tỷ đồng cải tạo đường Lê Hồng Phong

Dự án sẽ triển khai trong tháng 12 trên đoạn đường dài 3km từ ngã 5 Lạc Viên đến ngã tư Lũng.

Đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng

Theo Trung tâm quản lý bảo trì, giao thông công cộng và đăng kiểm thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hải Phòng, trong tháng 12/2019 sẽ tổ chức thi công dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ ngã 5 Lạc Viên đến ngã tư Lũng) với tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng.

Việc cải tạo, nâng cấp đường Lê Hồng Phong nhằm bảo đảm an toàn giao thông, góp phần chỉnh trang đô thị Hải Phòng, giữ vai trò kết nối giao thông của thành phố. Dự án không thuộc dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến tỉnh lộ và giao thông đô thị năm 2019, vì đường Lê Hồng Phong là công trình giao thông cấp 1, do trung ương thẩm định.

Dự án cải tạo, sửa chữa đường Lê Hồng Phong được thực hiện từ ngã 5 Lạc Viên đến ngã tư Lũng dài 3 km từ quận Ngô Quyền đến quận Hải An bao gồm các hạng mục: bù trũng, rải lớp bê tông nhựa nóng; đan rãnh, bó vỉa sẽ đào bỏ toàn bộ rãnh đan bê tông cũ, thay thế bê tông mới và sơn vạch kẻ đường. Tổng diện tích mặt bằng thảm bê tông nhựa và đan rãnh bó vỉa khoảng 19 ha; sử dụng nguồn vốn kinh phí nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các tuyến tỉnh lộ và giao thông đô thị năm 2019 được giao tại Quyết định số 3268/QĐUBND ngày 12/12/2018 của UBND thành phố.

Carboncor Asphalt là bê tông nhựa thảm mặt đường sử dụng công nghệ không khói, không nhiệt với ba thành phần: sít than sau sàng, nhũ tương Carbon và đá. Liên kết thấm bám và cường độ cao của Carboncor Asphalt được hình thành do phản ứng hóa học, dưới tác dụng của nhũ tương Carbon và nguyên tử Carbon trong sít than. Liên kết hóa học này làm cho vật liệu Carboncor Asphalt liên kết thành một khối bền vững với nền đường đảm bảo chất lượng cao cho những con đường. 

Công ty Cổ Phần Carbon Việt Nam là công ty chuyên sản xuất và cung cấp bê tông nhựa Carboncor Asphalt trên toàn lãnh thổ Việt nam và Đông Dương