Giỏ hàng

Quốc Oai chuyển mình từ xây dựng nông thôn mới

Gần 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã huy động được một nguồn lực lớn từ công tác xã hội hóa. Đáng chú ý, bên cạnh sự đa dạng về hình thức xã hội hóa, Quốc Oai còn có nhiều giải pháp khai thác được lợi thế của từng xã, thôn để tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng nông thôn mới.

Bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Huyện ủy – Hội đồng nhân dân – Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tập trung chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, việc triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng; cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về mục tiêu, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Xã hội hóa tốt giúp đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quốc Oai

Theo ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, sau gần 10 năm cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm việc tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân từng bước được cải thiện.

Qua đó, đã cải tạo, nâng cấp 799,26 km đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng; nâng cấp, cải tạo 80 km kênh tưới cấp 3, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất cho 7.993,2 ha; đầu tư cải tạo sửa chữa và xây dựng mới nhiều trường học; thực hiện xây dựng mới 2 trung tâm văn hóa tại các xã; xây dựng và cải tạo, sửa chữa 23 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố xây dựng mới hệ thống truyền thanh không dây tại 20/20 xã; xây dựng mới 15 điểm thu gom rác thải và 02 công trình xử lý nước thải, rác thải; cải tạo và xây dựng mới 20 trụ sở xã…

Nhiều tuyến đường liên thôn thôn được thảm bê tông nhựa công nghệ mới 

Nhiều nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao như: 100% trục chính, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, rải nhựa asphalt; 100% đường ngõ xóm trên 2m có điện chiếu sáng; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 100% tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 98% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 86,56% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; 82% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ nguồn nước sạch sông Đà; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 44 triệu đồng/người/năm; đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,46%.

Bên cạnh đó, vấn đề tăng trưởng kinh tế hàng năm của huyện duy trì ở mức cao (>11%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo hướng đồng bộ, bộ mặt nông thôn đã đổi mới rõ nét, các công trình được xây dựng khang trang và hiện đại hầu hết các lĩnh vực; quản lý đô thị nhiều mặt có chuyển biến tích cực; nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao...đưa bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu văn minh đô thị.

Cũng theo Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Quốc Oai, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quốc Oai đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội.

Trong đó, nhân dân đã đóng góp tiền của, hiến đất, vật tư và ngày công lao động để xây dựng đường làng, ngõ, xóm và đường trục chính giao thông nội đồng. Cụ thể, toàn huyện đã có 2.523 hộ gia đình tự nguyện hiến 135.282 m2 đất để Nhà nước làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển sản xuất; đóng góp trên 142 nghìn ngày công, làm được 13,4km đường giao thông nông thôn và 64,4 km đường nội đồng và 62 km kênh mương.

Đặc biệt, người dân tích cực tham gia các hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp, trong đó nhân dân tham gia trồng mới 91 đoạn đường nở hoa ở khu dân cư; 27 đường kiểu mẫu; thực hiện tang văn minh được 1.086/3.561 ca hoả táng, đạt tỷ lệ 43% (tăng 22% so với cuối năm 2013); huy động từ nhân dân thực hiện xã hội hóa trên 27 tỷ đồng giúp đỡ cho hơn 2000 hộ thoát nghèo bền vững…