Giỏ hàng

Xã Hồng Thái, Tuyên Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 24/7, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Trong phong trào xây dựng NTM, xã Hồng Thái đã huy động tổng kinh phí trên 81 tỷ đồng để bê tông hóa, nhựa hóa được 6,16 km đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, đạt 100%; 5,139 km đường trục thôn, bản, đạt 97,14%...

Một  tuyến đường GTNT của huyện Na Hang được thảm bê tông nhựa Carboncor Asphalt

Carboncor Asphalt được sản xuất không khói, không gia nhiệt với 3 thành phần: đá, sít than sau sàng cùng với nhũ tương Carbon

Được biết, vật liệu bê tông nhựa Carboncor Asphalt sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ chuyển giao từ EU, đã triển khai trong công tác xây dựng,nâng cấp, làm mới cải tạo, duy tu, sửa chữa tại 63 tỉnh thành và các nước đông dương trong suốt 10 năm qua (các dự án thuộc ngân sách nhà nước cũng như nguồn vốn tư nhân) trên Quốc lộ (QL6 Hòa Bình, QL10, QL40B, QL 279 Bắc Kạn, QL2C Tuyên Quang…), tỉnh lộ, khu công nghiệp, khu độ thị và hệ thống đường Giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã)..

Liên kết thấm bám và thấm bám chặt với nền đường. Cường độ của bê tông nhựa Carboncor Asphalt được hình thành do phản ứng hóa học của nhũ tương với nguyên tử Carbon có trong sít than. Nhờ đó các cốt liệu liên kết với nhau thành một khối bền vững, đồng thời các nguyên tử Carbon luôn làm mới lại mặt đường dưới tác động của lưu thông, đảm bảo kéo dài “tuổi thọ” cho những con đường.

Xã Hồng Thái cũng triển khai thực hiện có hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế theo chính sách của Trung ương, của tỉnh và huyện như trồng cây su su, hồng không hạt, chè, lê, rau an toàn, chăn nuôi trâu sinh sản...

Nhờ đó, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 10,13%; thu nhập bình quân trên địa bàn xã đạt 33,18 triệu đồng/người/năm...

Như vậy, đến nay toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 36 xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh Tuyên Quang phấn đấu từ nay đến hết năm 2020 sẽ có thêm 11 xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 47 xã, đạt 37, 9%.