Giỏ hàng

Vật liệu rải đường Carboncor Asphalt

Công ty CP Carbon Việt Nam đã tìm kiếm và đưa vào Việt Nam "Vật liệu rải đường Carboncor Asphalt" do Công ty Carboncor (Nam Phi) phát minh và sáng chế.

Vật liệu Carboncor Asphalt sử dụng công nghệ không khói, không nhiệt với ba thành phần: đá, sít than sau sàng (rác than) cùng với nhũ tương đặc biệt. Liên kết dính bám và cường độ của Carboncor Asphalt được hình thành do phản ứng hóa học, dưới tác dụng của nhũ tương đặc biệt và nguyên tử Carbon trong rác than. Liên kết hóa học này làm cho vật liệu Carboncor Asphalt liên kết thành một khối bền vững, với nền đường đảm bảo chất lượng cao cho những con đường.

Carboncor Asphalt có hai dạng thành phẩm: Dạng đóng bao có thể giữ được trong vòng 12 tháng và thành phẩm rời có thể giữ được một tháng trong điều kiện che kín khỏi nước. Cùng một khối lượng với bê tông nhựa nóng thông thường, nhưng Carboncor Asphalt tăng 25% diện tích phủ mặt đường trên một tấn. Tỷ lệ thất thoát khi thi công gần như không có. Do đó, với Carboncor Asphalt sẽ giúp tiết kiệm và giảm đáng kể gánh nặng chi phí cho ngân sách quốc gia.


Vật liệu Carboncor Asphalt có thể rải thành một lớp có độ dầy tối thiểu là 10 mm sau khi lu lèn. Quy trình thi công Carboncor Asphalt rất đơn giản và không phụ thuộc vào máy móc, khối lượng thi công và thời tiết. Rải bằng máy và thủ công đều có chất lượng như nhau. Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa và xây dựng mới đường sẽ kịp thời và đơn giản.

Carboncor Asphalt có thể rải trên tất cả mặt đường hiện trạng và các loại nền đường ngay cả rải trực tiếp lên nền đất. Ngoài ra, trong quá trình thi công có thể sử dụng lao động địa phương, giúp tạo cơ hội việc làm cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, với đường tỉnh lộ và giao thông nông thôn, Carboncor Asphalt sẽ là một giải pháp lựa chọn.

Carboncor Asphalt là công nghệ không nhiệt, không khói và còn tiêu thụ một lượng lớn rác than ở đầu vào, nên sẽ góp phần đáng kể bảo vệ môi trường sống. Để công nghệ mới thực sư đi vào sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường, 28/8, Công ty CP Carbon Việt Nam đã tổ chức Lễ báo cáo công nghệ "Vật liệu rải đường mới Carboncor Asphalt", khánh thành Nhà máy Carbon Việt Nam và khởi động dây chuyền sản xuất Carboncor Asphalt. Với công nghệ mới Carboncor Asphalt, người dân có thể hy vọng về một tương lai với những con đường bền đẹp, an toàn và vươn xa hơn.